NIJMEGEN - In het centrum van Nijmegen zijn de resten van een stadskasteel uit de dertiende of vroege veertiende eeuw ontdekt. Volgens de gemeente gaat het om een deel van een gevel.

Het stadsbestuur laat sinds vorig jaar bij ongeveer driehonderd panden uit de oude binnenstad bouwhistorisch onderzoek doen. Dit onderzoek moet voorkomen dat er bij nieuwbouw- of renovatie in het centrum onbedoeld oude resten worden vernietigd. Nijmegen is de oudste stad van het land, maar het historische centrum ging door een bombardement in 1944 bijna helemaal verloren.

Historici

Bouwhistorici hebben nu achter de moderne gevel van een drogisterij de oude muurresten ontdekt. Vanaf de openbare weg is de muur vrijwel niet te zien en daarom waarschijnlijk nog niet eerder ontdekt.

Het is bekend dat in de directe nabijheid van het nu ontdekte stadskasteel meer huizen voor de elite hebben gestaan die tussen en 1500 zijn gebouwd. Zo zijn eerder al de Rutenborch, de Hof van Batenburg en de Hof van Lydborch tot Styrom gelocaliseerd. Oorspronkelijk stonden deze hoven op grote stukken grond, maar in later eeuwen zijn ze helemaal ingebouwd geraakt.