DEN HAAG - Het kabinet wil het terrorisme harder aanpakken, onder andere door het ronselen van strijders voor de jihad strafbaar te stellen en een verbod mogelijk te maken van organisaties die extremistische doelen nastreven. Ingewijden meldden dat de ministerraad hier vrijdag over praat.

Aanleiding voor het ronselverbod is de vrijspraak enkele weken geleden van tien moslims die werden verdacht van het ondersteunen van de jihad, in de zin van de strijd tegen vijanden van de islam. Een meerderheid van CDA, VVD, PvdA en LPF in de Tweede Kamer liet na die uitspraak begin juni al weten voor een dergelijk verbod te zijn.

De Kamer pleitte er toen ook voor de regels voor het gebruik van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD door de rechtbank soepeler te maken. Daar voelt minister Donner van Justitie nog niets voor. Zoals hij eerder al aankondigde wil hij eerst het hoger beroep afwachten. Als dat uitwijst dat AIVD-informatie toch gebruikt mag worden, is een wetswijziging namelijk helemaal niet nodig.

Het probleem bij de rechtszaken tegen vermeende terroristen die tot dusver in Nederland hebben gediend, was dat de rechtbank telkens besloot dat informatie van de AIVD niet als bewijs mag worden gebruikt.