DEN HAAG - Mogelijk sluit Justitie de komende jaren duizend tot enkele duizenden gevangeniscellen, omdat een overschot is ontstaan.

Dat melden de GPD-kranten zaterdag op basis van een vertrouwelijk plan van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie benadrukt dat het om een concept gaat, waaraan nog geen conclusies verbonden kunnen worden. Volgens hem moet uit het concept volgend jaar april een plan van aanpak voortvloeien.

Prognoses

Uit het Masterplan Detentiecapaciteit Gevangeniswezen 2012 blijkt volgens de GPD dat de DJI de prognoses voor de komende jaren sterk heeft bijgesteld.

Aanvankelijk was de verwachting dat in 2012 19.000 cellen nodig zouden zijn, maar dat getal zou nu teruggeschroefd zijn naar ruim 14.000.