DEN HAAG - Gedwongen opname ter observatie in een psychiatrisch ziekenhuis wordt aan het eind van dit jaar afgeschaft. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt.

Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De zogeheten 'observatiemachtiging' was bedoeld om mensen met sterke aanwijzingen van een psychiatrische stoornis die geen hulp willen, tijdelijk onder dwang op te nemen en te observeren. Zij zouden een gevaar voor zichzelf kunnen betekenen.

Door de regeling zou een snellere en betere diagnose kunnen worden gesteld en een betere behandeling worden bereikt. Familieleden en de officier van justitie konden hiertoe vanaf 2006 een claim indienen.