DEN HAAG - Het kabinet gaat samen met voedselproducenten, winkels en maatschappelijke organisaties stimuleren dat mensen gezonder eten. Dat zullen de ministers vrijdag besluiten in de wekelijkse ministerraad.

Met het beleid dat de ministerraad vrijdag heeft vastgesteld, moet de jaarlijkse sterfte door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker worden teruggedrongen.

Als mensen veel meer fruit, vis en groente gaan eten, zullen de komende twintig jaar 140.000 mensen minder overlijden en gaan de zorgkosten jaarlijks met 4,1 miljard euro omlaag.

Levensverwachting

Het doel is verder om Nederland terug te laten keren in de Europese top vijf van landen met de hoogste levensverwachting. De afgelopen jaren is Nederland uit die rangorde gezakt.

De consumptie van groente en fruit moet daarvoor omhoog naar 200 gram per dag en vis zou in plaats van drie keer per maand twee keer per week op het menu moeten staan.

Klink

Minister van Volksgezondheid Ab Klink vindt het te vroeg om verstrekkende maatregelen in te voeren, zoals het belasten van vet eten.

Hij vindt dat de overheid daarmee terughoudend moet zijn, maar zulke mogelijkheden wel moet onderzoeken.

Consumentenbond

De Consumentenbond vindt het jammer dat er weinig concrete maatregelen worden neergelegd. "We hadden meer verwacht van deze nota, waar we lang op hebben moeten wachten."

De bond had graag gezien dat er bijvoorbeeld wetgeving zou komen op het gebied van etikettering, zodat het oerwoud aan etikketen wordt vervangen door een helder systeem. De bond hoopt dat de Kamer de nota concreter zal maken en aanscherpt.

Vis

Het Nederlands Visbureau is wel tevreden. "De onderzoekscijfers zijn gebaseerd op basis van een keer per week vis eten. De winst zou wellicht groter kunnen zijn als Nederlanders twee keer per week vis eten. Mensen blijken niet alleen vis te eten omdat ze het lekker vinden, maar ook omdat het gezond is", meldt directeur Mariëtte Vermeer.

In september begint dan ook een campagne om mensen te wijzen op de gunstige effecten van twee keer per week vis eten.