DEN HAAG - Na een overvolle vergaderweek, afgesloten met stemmingen van anderhalf uur, is de Tweede Kamer donderdagnacht met zomerreces gegaan. Pas op 2 september komen de Kamerleden weer bijeen.

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kondigde aan dat de Kamer zich na het reces nog eens gaat buigen over de instrumenten die zij ter beschikking heeft, zoals de spoeddebatten. Het aantal daarvan is de afgelopen jaren explosief gestegen.

Het kabinet vergadert volgende week vrijdag voorlopig voor het laatst, tot medio augustus. In de vakantieperiode blijft altijd minimaal één minister aanwezig om de lopende regeringszaken te behartigen.