LONDEN - Groot-Brittannië wil het aantal leden van de VN-Veiligheidsraad op afzienbare termijn met tien uitbreiden tot . Het aantal permanente leden zou in de ogen van Londen moeten worden verdubbeld tot tien. De vijf nieuwe vaste leden zouden evenwel geen vetorecht moeten krijgen. Dat blijft voorbehouden aan Groot-Brittannië, de VS, Rusland, China en Frankrijk.

Volgens The Daily Telegraph van vrijdag zal minister Jack Straw van Buitenlandse Zaken de Britse voorstellen in november formeel voorleggen aan de volkerenorganisatie.

Reden voor de wijziging is volgens Groot-Brittannië dat de Veiligheidsraad een betere weerspiegeling moet zijn van de huidige internationale politieke verhoudingen en niet langer van de situatie kort na de Tweede Wereldoorlog.

De minister zal dan ook bepleiten dat Duitsland, Japan en India als vaste leden toetreden. Ook een Afrikaans land en een natie uit Latijns-Amerika dienen een plek te krijgen als permanent lid.

Werkgroep

Straw mengt zich in een al jaren durende discussie over wijzigingen binnen de Veiligheidsraad. VN-baas Kofi Annan heeft zich al jaren geleden uitgesproken voor hervormingen. Een werkgroep van de VN stelde eerder al voor de raad uit te breiden tot 24 leden.

Een functionaris van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in de krant dat er door de kwestie-Irak een grotere noodzaak is ontstaan om de Veiligheidsraad te moderniseren. In de aanloop naar de oorlog in Irak ontstond er grote verdeeldheid, waarop Groot-Brittannië en de VS besloten zonder VN-steun in te grijpen in Irak.

De 'haviken' binnen de regering-Bush verklaarden daarop eens temeer dat de Verenigde Naties hun plaats op het wereldtoneel aan het verliezen zijn.