DEN HAAG - Het Paleis op de Dam in Amsterdam is niet geschikt als tijdelijke dependance van het Rijksmuseum. "Het is geen begaanbare weg", aldus minister Ronald Plasterk donderdag in de Tweede Kamer.

De bewindsman onderzocht op verzoek van VVD, SP en D66 de mogelijkheid om een deel van de collectie van het Rijks tijdelijk in het Paleis op de Dam te laten zien. Het publiek kan zo meer kunstschatten bewonderen, tot de vertraagde verbouwing van het Rijksmuseum in 2013 is voltooid.

"Je hebt met behoorlijke kosten te maken voor een korte periode", aldus Plasterk. Er moeten volgens de minister allerlei maatregelen worden genomen op het gebied van klimaatbeheersing en collectiebeheer. Daarnaast ondergaat het Paleis zelf ook een renovatie. "Dat bouwproces vermengt zich met het bouwproces van het Rijksmuseum."

Renovatie

Vanuit de politiek klinkt de roep om alternatieve tentoonstellingslocaties te bekijken, nu het vernieuwde Rijksmuseum jaren later dan gedacht de deuren opent. Eind februari maakte Plasterk bekend dat de grootscheepse renovatie van het museum opnieuw vertraging oploopt.

Door problemen met de aanbesteding kan de culturele instelling pas eind 2012 of begin 2013 de deuren heropenen. Tot voor kort hoopte het museum dat de verbouwing in 2010 klaar zou zijn.

Onaanvaarbaar

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgeschreven toen bleek dat de enige overgebleven aannemer, de BAM Groep, een 'onaanvaardbaar bod' had uitgebracht. BAM bracht een offerte uit van 222 miljoen euro, terwijl een onafhankelijk adviesbureau met een contrabegroting kwam van 134 miljoen euro. Plasterk vindt het verschil van 88 miljoen euro te groot.

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zijn de topstukken van het Rijksmuseum nog wel te zien in de Philipsvleugel, waar vorig jaar 960.000 bezoekers op afkwamen, niet veel minder dan voor sluiting van het hoofdgebouw. Het museum organiseert verder exposities in samenwerking met andere musea en reizende tentoonstellingen om toch delen van de collectie aan het publiek te laten zien.