DEN HAAG - De Tweede Kamer zint op een hardere aanpak van Oost-Europese arbeidsmigranten die in ons land een uitkering aanvragen.

Regeringspartijen CDA en PvdA dienen donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer een motie in over het beëindigen van het verblijfsrecht van werkloze Polen en andere Oost-Europeanen met een uitkering.

Steun

Deze motie krijgt waarschijnlijk de steun van een Kamermeerderheid. Zowel de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de oppositiepartijen SP, VVD en PVV hameren de laatste tijd op problemen met Oost-Europeanen en willen een pas op de plaats in het toelatingsbeleid.

CDA

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum kan het verblijfsrecht van arbeidsmigranten die kort in ons land zijn en niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien, nu al worden beëindigd.

Maar Van Hijum vraagt zich af of dit beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Volgens hem is de participatie en uitkeringsafhankelijkheid van Oost-Europeanen hier "niet rooskleurig", terwijl nog veel werkloze Nederlanders aan werk moeten worden geholpen.

PvdA

Samen met PvdA-collega Hans Spekman vraagt de CDA'er aan het kabinet voor 1 oktober dit jaar extra maatregelen te nemen.

Zij willen een gezamenlijke aanpak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), uitkeringsinstituut UWV, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en gemeenten.

Ook willen het CDA en de PvdA onderzocht hebben in welke gevallen eisen kunnen worden gesteld aan de inburgering van de Oost-Europeanen die zich permanent willen vestigen in Nederland.

Het is namelijk lastig om eisen te stellen aan deze migranten, omdat ze uit een land komen dat lid is van de Europese Unie.

Uitzendbureaus

Verder pleiten de twee regeringspartijen voor een hardere aanpak van malafide uitzendbureaus die hun werknemers uitbuiten, onderbetalen en daarmee zorgen voor oneerlijke concurrentie.

Ook willen ze maatregelen tegen Oost-Europeanen die vaak als schijnzelfstandigen onder de prijs duiken van werknemers in loondienst.