LELYSTAD - De politie Flevoland behandelt burgers en arrestanten te vaak onheus. Dat zei voorzitter W. van Velzen van de Flevolandse Commissie Cellentoezicht en Klachten donderdag. "Politieagenten hebben onvoldoende vaardigheden om op een nette manier om te gaan met burgers. Dat heeft vaak te maken met onervarenheid', aldus Van Velzen.

Een groot deel van de klachten heeft betrekking op de manier waarop de politie burgers bejegent. De onafhankelijke commissie behandelt ook veel klachten over agenten die geen aangiftes willen opnemen, staat in het jaarverslag 2002. De commissie en korpsleiding menen dat agenten dat altijd moeten doen.

Moeder in cel

De politie laat volgens Van Velzen mensen onnodig terugkomen naar het bureau. "Of ze houden burgers aan op een onbeschofte manier." Oorzaak van de slechte omgangsvormen is dat er veel nieuwe en dus onervaren agenten op de Flevolandse straten rondlopen, denkt Van Velzen. "Als ze niet weten hoe te handelen, dan kan iets heel onschuldigs escaleren in het geboeid afvoeren naar de cel. Zo reed een fietsster in een voetgangersgebied. Ze werd aangehouden en even later onder het toeziend oog van haar dochtertje geboeid afgevoerd naar de cel."

Vorig jaar zijn er door onbekende reden minder klachten ingediend: 94 in 2002 tegen 123 in 2001. Er zijn 87 klachten behandeld, die bestonden uit 207 onderdelen. Daarvan waren 41 gegrond. De commissie heeft vier meldingen van politiegeweld gegrond verklaard. Zo kregen drie mensen van de politie een klap in het gezicht.

Boksen

Dit geweld baart de commissie zorgen. "Fysiek geweld mag alleen worden toegepast als het onvermijdelijk is", aldus het jaarverslag. In de politietraining zouden geweldloze manieren van reageren vaker aan bod moeten komen. "Anders staat men voordat je het weet, te boksen op een terrein." Dat een agent geweld als uitweg ziet, heeft volgens Van Velzen wederom te maken met onervarenheid. Toch leert de politie Flevoland volgens de voorzitter snel bij van de klachten. "Dat is wel positief."