DEN HAAG - De politie was vorig jaar een stuk vaker bij schietincidenten betrokken dan in 2006. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2007 dat de rijksrecherche donderdag heeft uitgebracht.

Afgelopen jaar onderzocht de rijksrecherche 21 schietincidenten waar politiemensen een rol in speelden. In 2006 waren dat er veertien.

Het aantal onderzoeken naar politie-optredens waarbij gewonden vielen is vorig jaar met twaalf nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2006. Twee jaar geleden was er namelijk één incident minder.

Onderzoeken

De rijksrecherche begon in 2007 aan 112 nieuwe onderzoeken. Dat waren er tien minder dan het jaar daarvoor, maar vorig jaar waren er meer grootschalige onderzoeken, constateert het jaarverslag.

De dienst behandelde naast de eerder genoemde incidenten onder meer dertig zaken over ambtelijke corruptie, vier zaken over mensen die in hun cel stierven en negentien schendingen van de geheimhoudingsplicht.

Corruptie

Het politie-onderdeel wordt ingeschakeld als overheidsfunctionarissen worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte of schending van geheimhoudingsplicht.

Daarnaast doet de dienst onderzoek naar vuurwapengebruik door de politie dat leidt tot letsel, sterfgevallen van mensen over wie de politie een zorgplicht had en zedendelicten waarbij ambtenaren betrokken lijken te zijn.