SANI - Premier Balkenende dringt aan op een snel akkoord tussen regeringsleiders van de EU over een Europese grondwet. Hij wil geen uitgebreide onderhandelingen over de ontwerptekst, die eind vorige week door de zogeheten Europese Conventie is gepresenteerd. Volgens de premier delen zijn christen-democratische partners in Europa die mening.

"Het beeld is hier dat de resultaten van de Conventie in belangrijke mate overeenkomen met onze ideeën", aldus Balkenende donderdag na afloop van overleg met zijn christen-democratische collega's, voorafgaand aan een Europese top op het Griekse schiereiland Chaldikidi.

"Je moet de ambitie hebben zo snel mogelijk te werken." Anders vreest hij dat alle landen met een flinke verlanglijst komen aanzetten. Hij sluit niet uit dat eind dit jaar de Europese regeringsleiders hun handtekening kunnen zetten onder de benodigde verdragswijziging.

De ontwerptekst van de Europese Conventie, een breed samengestelde vergadering die de grondwet heeft voorbereid, voorziet onder meer in de komst van een vaste EU-voorzitter die het voorzitterschap bij toerbeurt moet vervangen, meer macht voor het Europees Parlement en een Europese Commissie waar niet langer alle lidstaten stemrecht in hebben.