AMSTERDAM - De ChristenUnie heeft woensdag veel kritiek te verduren gekregen tijdens een Kamerdebat over het akkoord dat het kabinet vorige week sloot over embryoselectie. De kleinste coalitiepartij is de grote verliezer van het conflict, oordeelde de oppositie.

Nagenoeg alle fracties kunnen zich vinden in het akkoord, bleek tijdens het debat. Het akkoord komt erop neer dat de criteria die nu al in de praktijk worden toegepast bij embryoselectie, zwart op wit worden vastgelegd. Een commissie van deskundigen gaat verdere richtlijnen opstellen.

Alleen de SGP is tegen het nieuwe kabinetsplan. "Het selecteren van embryo's betekent het vernietigen van jong menselijk leven", stelde SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies.

Hij hekelde de houding van de ChristenUnie. Die partij is eigenlijk ook tegen embryoselectie, maar stemt nu toch in met verruiming van de mogelijkheden ervoor, stelde Van der Vlies. "Zo ken ik mijn medestrijders van de ChristenUnie niet."

Verliezer

Ook andere oppositiepartijen schilderden de ChristenUnie af als de verliezer van het conflict. "Het wezenlijke punt waarover de ChristenUnie zo veel herrie heeft getrapt, namelijk dat de ruimte voor embryoselectie moest worden teruggebracht, is niet verzilverd", stelde GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik.

"De ChristenUnie wilde de status quo handhaven, maar gaat nu toch akkoord met uitbreiding", zei PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Bezwaar

Het conflict rondom embryoselectie bij ivf-bevruchting ontstond toen vicepremier André Rouvoet (ChristenUnie) vorige maand bezwaar maakte tegen een brief die staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) aan de Tweede Kamer had gestuurd over verruiming van de mogelijkheden voor embryoselectie.

Het gevolg was een conflict tussen ChristenUnie en PvdA. Vorige week legde het kabinet de ruzie bij. Bussemaker stuurde een nieuwe brief, waarin de criteria die in de praktijk al worden toegepast in het academisch ziekenhuis Maastricht, zwart op wit zijn gesteld.

Afstand

ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman hield vol dat de nieuwe brief 'inkadering van de wettelijke mogelijkheden' betekent. Vicepremier Rouvoet zei vrijdag al dat 'de deur niet meer wagenwijd openstaat'. Bussemaker nam tijdens het debat afstand van die woorden. "Die metafoor vind ik niet de meest treffende", zei de staatssecretaris.

Aandacht

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte constateerde dat de opstelling van de ChristenUnie vooral heeft geleid tot veel aandacht voor embryoselectie. "Heel Nederland is nu op de hoogte van de mogelijkheden."