HEINKENSZAND - Burgemeester Gelok van het Zeeuwse Borsele heeft donderdag op een persconferentie toegegeven via de media aandacht te vragen voor een professionele brandweer voor de Westerscheldetunnel.

Dinsdag liet hij nog in een persbericht weten niet langer de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de brandveiligheid in de tunnel, die tot 2005 onder de vrijwillige brandweer valt.

Noodklok

Volgens Gelok wil hij via media-aandacht de noodklok luiden omdat het Rijk met beduidend minder geld over de brug wil komen voor een professionele brandweer dan de gemeente had aangenomen. Gelok wil na 2005 geen verantwoording meer dragen voor de veiligheid. Als pressiemiddel noemde hij twee mogelijkheden, het sluiten van de tunnel aan de kant van Borselse of een bezinning op zijn positie.

Gelok benadrukte dat hij de Westerscheldetunnel als een van de veiligste van Europa beschouwt. Het probleem ligt in de calamiteitenbestrijding. Het rampenplan gaat uit van een aanrijtijd voor de brandweer van tien minuten. Dat is volgens hem onhaalbaar omdat met vrijwilligers wordt gewerkt.

Tunnelbrandweer

In een brief van 20 mei adviseerde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de minister van Verkeer en Waterstaat een bedrag van 12,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een professionele tunnelbrandweer. In een brief van vrijdag van Binnenlandse Zaken wordt echter een bedrag toegezegd van in totaal ,5 miljoen euro. Gelok vindt dat het nieuwe kabinet-Balkenende zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

Een eventuele afsluiting aan de kant van Borsele zou wel eenzijdig zijn, omdat burgemeester Barbé van Terneuzen, volgens Gelok, hier niet aan meedoet. Terneuzen wil via een procedurele weg bezwaar maken tegen het rijksbesluit. Een mogelijk aftreden als burgemeester zal Gelok pas in 2005 overwegen.