DEN HAAG - Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin wil zo snel mogelijk met de andere betrokken ministers om de tafel om een oplossing vinden voor de opvang van kinderen van gedetineerden.

Hij reageerde daarmee dinsdag op een uitzending van Netwerk, waarin wordt gesteld dat die opvang vaak te wensen overlaat of niet aanwezig is.

Procedure

De minister stelt dat de penitentiaire inrichting nagaat of iemand die de gevangenis of het huis van bewaring in moet de zorg heeft voor een of meer kinderen.

"Kennelijk gaat het daarvoor nog niet in alle gevallen goed. Ik wil daarom op een zo kort mogelijke termijn met betrokken collega's tot een sluitende procedure komen, zodat dit niet meer gebeurt", aldus Rouvoet. Deze kinderen hebben al zoveel aan hun hoofd dat goede opvang essentieel is, vindt hij.

Maatregelen

Kinderen van mensen die gearresteerd worden, worden nogal eens aan hun lot overgelaten, stelt Netwerk. Monique Verboven van Humanitas pleit ervoor dat Jeugdzorg al in een veel eerder stadium ingeschakeld wordt dan nu het geval is, namelijk wanneer de ouder wordt opgepakt.

De meeste maatregelen die nu al bestaan, zijn volgens Netwerk gericht op kinderen van mensen die al veroordeeld zijn.

Albayrak

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie kondigde in mei aan dat gevangenissen meer aandacht gaan besteden aan kinderen van gedetineerden. Daarvoor zei ze al dat er speciale ouder-kindbezoeken komen.

Verder worden de bezoekersruimten van gevangenissen kindvriendelijker en bekijkt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) of extra voorlichting nodig is om kinderen voor te bereiden op een bezoek aan hun ouder.

Brandbrief

Dinsdag stuurde Gezin in Balans, een onderdeel van Humanitas dat gedetineerde moeders begeleidt, een brandbrief naar Rouvoet en Albayrak om aandacht te vragen voor de financiering van het project. Vanaf 2009 is het onzeker waar Gezin in Balans zijn geld vandaan moet halen, aldus Humanitas.

Om hoeveel achterblijvende kinderen het gaat is niet duidelijk. Volgens Humanitas verblijven per jaar ongeveer 3000 vrouwen in de vier penitentiaire inrichtingen voor vrouwen. Ruim 70 procent van hen is moeder van een of meer kinderen.