DEN BOSCH/ALMELO - Ahmet O., de man die op 16 juni onder anderen een wethouder van de gemeente Almelo in het stadhuis urenlang in gijzeling zou hebben gehouden, heeft tijdens die actie de kogels uit zijn vuurwapen verwijderd.

Dat schrijft O.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers dinsdag in een brief aan de officier van justitie in Almelo. In de brief protesteert Kuijpers fel tegen het feit dat het Openbaar Ministerie in Almelo maandag een persbericht heeft uitgebracht, waarin het melding maakt van een uitbreiding van de verdenking tegen de 41-jarige O.

Hij wordt nu niet alleen verdacht van gijzeling, brandstichting en wapenbezit, maar ook van poging tot moord dan wel doodslag op de wethouders Bert Kuiper en Anton Sjoers.

Brand

Ahmet O. zou op de bewuste dag eerst brand hebben gesticht in zijn Almelose café-restaurant 'De Rechter', om vervolgens zijn eigen auto, geparkeerd voor het stadhuis in brand te steken. Tenslotte ging hij, aldus de verdenkingen, het stadhuis binnen om daar wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren vijf uur lang in gijzeling te houden. O. gaf zich uiteindelijk over.

Beperkingen

Na zijn arrestatie legde justitie O. in het belang van het onderzoek zogeheten beperkingen op. Dit betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, behalve met zijn raadsman. Volgens Kuijpers, die eveneens is gehouden aan de beperkingen en daarom geen mededelingen mag doen over de zaak, is dat in dit geval een drogreden. "Heel Nederland weet wat er is gebeurd", aldus de raadsman in een toelichting op zijn brief.

Overspannen

De raadsman verzocht de officier van justitie al eerder - tevergeefs - de beperkingen op te heffen, gezien de overspannen toestand waarin zijn cliënt verkeert. Kuijpers is boos dat justitie zich niet houdt aan de beperkingen. Het maandag uitgebrachte persbericht is in zijn ogen daarvan het bewijs. Hij acht zich momenteel dan ook niet meer gebonden aan de beperkingen.

Kogels

Volgens de raadsman is er nooit sprake geweest van een serieuze gijzeling en al helemaal niet van voorbereidingen of pogingen om iemand te doden. "Het moet niet gekker worden", schrijft hij in zijn brief. "Immers heeft cliënt in het gemeentehuis, toen hij waarnam dat de aanwezige ambtenaren met enige scepsis naar hem keken toen hij een pistool vasthield, terstond de kogels uit het wapen verwijderd."

Woensdag behandelt de raadkamer van de rechtbank in Almelo de vordering van het OM om O. nog negentig dagen vast te houden.