AMSTERDAM - Risicoleerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) of moeilijk lerende kinderen (MLK) doen het beter op een gewone basisschool, dan in het speciale basisonderwijs. Dat concludeert IJ. Jepma in zijn proefschrift waarop hij volgende maand aan de Universiteit van Amsterdam promoveert.

Volgens Jepma presteren deze leerlingen na een doorverwijzing naar het speciale basisonderwijs minder goed in taal en rekenen, dan vergelijkbare risicoleerlingen die op een gewone school blijven. Deels komt dit doordat docenten in het gewone onderwijs meer nadruk leggen op het behalen van onderwijsprestaties dan hun collega's in het speciale onderwijs.

Als het lesaanbod beter wordt afgestemd op relevante verschillen tussen leerlingen in de onderbouwgroepen van het bo, kan dat volgens Jepma de omvang van de uitstroom van risicoleerlingen naar het sbo terugbrengen.

Jepma adviseert dat pedagogische opleidingen bij de scholing van docenten meer aandacht geven aan het omgaan met kinderen met leer- of gedragsproblemen. Hij pleit verder voor het invoeren van een terugkeerbeleid van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs.

Jepma waarschuwt dat het aantal leerlingen dat naar het speciale onderwijs gaat weer stijgt, ondanks het overheidsbeleid om deze leerlingen juist in het reguliere onderwijs te houden. De promovendus sluit niet uit dat het speciaal basisonderwijs weer gaat groeien.