AMSTERDAM (ANP) - Enkele honderden belangstellenden zijn dinsdag in het Oosterpark in Amsterdam bij elkaar gekomen om te herdenken dat Nederland 145 jaar geleden de slavernij afschafte.

Premier Jan Peter Balkenende, de Amsterdamse Burgemeester Job Cohen en vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen, Suriname, Aruba en Ghana zullen kransen leggen bij het Nationaal Monument Slavernijverleden.

Op 1 juli 1863 schafte Nederland na tweehonderd jaar de slavernij af in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. In Suriname kregen toen 33.000 mensen de vrijheid, op de Antillen waren dat er 12.000.

Maandag werd in Amsterdam ook al het slavernijverleden van de hoofdstad herdacht, waarbij onder meer werd stilgestaan bij het feit dat Amsterdam eenderde van de aandelen in de West-Indische Compagnie bezat.

Herdenking slavernij-verleden