DEN HAAG (ANP) - Natuur is in, ook bij de handhavers der wet. Overtreding van wetten die betrekking hebben op natuur wordt voortaan op dezelfde manier bestreden als andere vormen van criminaliteit.

Dat staat in een overeenkomst die woensdag werd ondertekend door poltie, Openbaar Ministerie, minister Gerda Verburg (Landbouw) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën).

Minister Verburg krijgt de regie. Handhaving gebeurt op basis van risicoanalyses. Speerpunt in de aanpak wordt bestrijden van handel en bezit van beschermde soorten.

Daarbij is ook De Jager betrokken, omdat het aan de douane is om te voorkomen dat beschermde soorten ons land binnenkomen. Het Openbaar Ministerie stelt handelaren boetes in het vooruitzicht die rekening houden met de winst uit de verboden handel.

Handhaving

Ook de provincies doen mee aan de beleidsmatige handhaving. Namens hen ondertekende Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de overeenkomst. De provincies zien zichzelf als de gastheren van de natuurgebieden.

Ze willen niet alleen voorkomen dat boeren de natuur teveel belasten met ammoniak, maar ook dat toeristen niet de rust van vogels verstoren of beschermde bloemen plukken.