DEN HAAG - Dat daders van ernstige zedendelicten, zoals verkrachting, wegkomen met alleen een taakstraf komt te vaak voor. Om daar verandering in te brengen geeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht de eisen tegen verdachten aan te passen.

Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De aangescherpte regel geldt ook voor ernstige geweldsdelicten.

Officieren van justitie mogen dan in principe geen taakstraf meer eisen tegen verdachten van verkrachting of poging tot doodslag, maar gevangenisstraf.

Alternatieve straf

In de zogenoemde Aanwijzing Taakstraffen staat nu al dat de alternatieve straf alleen in uitzonderingsgevallen mag worden geëist en opgelegd.

Onderzoek van het OM en de Raad voor de Rechtspraak wijst echter uit dat het niet bij die uitzonderingen blijft, schrijft Hirsch Ballin.

Tongzoen

De aanscherping betekent dat het OM alleen in geval van minder ernstige gevallen, bijvoorbeeld een opgedrongen tongzoen, wat ook als verkrachting wordt gezien, een taakstraf mag eisen. De minister laat nog onderzoeken of ook de wet op dit punt moet worden aangepast.

Doodslag

Aanklagers eisen over het algemeen volgens de regels, benadrukt Hirsch Ballin. Ook wijst hij erop dat de term 'ernstig misdrijf' een juridische kwalificatie is, die verschillende dingen kan inhouden. Zo zijn niet alle pogingen tot doodslag handelingen die eraan doen denken aan een poging iemand opzettelijk om te brengen.

Naast de aanscherping van de beleidsregels vraagt de minister de top van het OM ook alle aanklagers erop te wijzen dat ze zich strikt aan de aanscherping moeten houden. Zo moet het echt een uitzondering worden dat bij ernstige delicten een taakstraf wordt geëist.

Kritische vragen

De bewindsman liet het gebruik van taakstraffen bij ernstige gewelds- en zedendelicten onderzoeken nadat de Tweede Kamer in oktober kritische vragen had gesteld. De Kamer reageerde op het tv-programma Zembla, waaruit bleek dat rechters geregeld voor zware misdrijven taakstraffen opleggen.

Zembla zocht uit dat rechters in 2006 54 keer een taakstraf oplegden voor verkrachting en 225 keer voor aanranding. In totaal kregen 883 daders van zedenmisdrijven een werkstraf opgelegd. Jaarlijks leggen rechters circa 43.000 taakstraffen op.