DEN HAAG - Minister-president Jan Peter Balkenende gaat alle regelingen en afspraken over de financiering van het Koninklijk Huis nog eens bekijken. Eventuele aanpassingen zijn niet uitgesloten.

Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een debat over het onderwerp met de Tweede Kamer.

In aanloop naar een nieuwe systematiek gaan declaraties van kosten ten behoeve van het Koninklijk Huis volgend jaar via de premier naar de ministeries, in 2010 worden ze zelfs bij hem ingediend en komen ze voor het broodnodige totaaloverzicht in een apart begrotingsartikel.

Helder

Het totale kostenplaatje wil tot op heden maar niet helder worden. Om duidelijkheid te krijgen zijn er maanden werk nodig.

Er zijn zeven tot acht ministeries bij betrokken, die ook verschillende berekeningstechnieken hanteren. Van bewust gesjoemel door wie dan ook is geen sprake.

Een en ander is het gevolg van een beslissing uit 1972 om de kosten via de ministeries te laten lopen.

PvdA

De PvdA zei veel waarde te hechten aan de functie die het koningshuis voor het land heeft en betreurt het dan ook dat het 'Huis' imagoschade oploopt door de kwestie.

Ook de VVD noemde de onzorgvuldigheid slecht voor het Koninklijk Huis, dat 'in een daglicht komt te staan dat het niet verdient'. De SP noemde de onduidelijkheid shockerend.

Koningin

"Zelfs de koningin zelf heeft zich erover beklaagd", aldus de fractie verwijzend naar een gesprek van de koningin met journalisten, vorige week in Litouwen. De partij wil inzicht in alle kosten sinds Balkenende is aangetreden.

De Partij voor de Dieren herinnerde eraan dat er al bij de inhuldiging van koning Willem I duidelijkheid werd beloofd, maar dat we er nu dus nog op zitten te wachten, de vorstin incluis.

Rommeligheid

De rommeligheid bleek ook uit het feit dat de koningin in de loop der jaren voor haar personeel 6,5 ton te kort kwam, omdat het bedrag onvoldoende aan de eisen van de tijd was aangepast. Dat is inmiddels wel gebeurd, maar met die 6,5 ton extra moet ze het nu ook doen.

Eurlings

Minister Camiel Eurlings van Verkeer verschafte nog maar eens informatie over de vliegreizen van het Koninklijk Huis.

De koningin mag alles, haar beoogd opvolger ook, tenzij er twijfel bestaat. Dan moet hij met zijn moeder overleggen. Bij anderen die een reis willen maken, beslist het ministerie.