BERLIJN - De Duitse president Horst Köhler wacht met de ondertekening van het nieuwe ontwerp-EU-verdrag totdat het Duitse Constitutioneel Hof een oordeel heeft gegeven over de tekst.

Dat hebben medewerkers van de president maandag gezegd. Het hof moet zich uitspreken over de geldigheid van het nieuwe Europese verdrag, waarin de lidstaten meer bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie.

Het verdrag zou op 1 januari moeten ingaan, maar die datum is hoogst onzeker geworden. In Ierland heeft de bevolking het verdrag afgewezen. In Tsjechië loopt ook een proces bij het Constitutioneel Hof.

Het verdrag treedt pas in werking als alle 27 landen de tekst hebben geratificeerd.

Sarkozy

President Nicolas Sarkozy van Frankrijk, dat vanaf juli gedurende zes maanden voorzitter is van de Europese Unie, riep maandag op tot verandering van het Europese huis.

"Er zijn fouten gemaakt in de manier waarop Europa is gebouwd. We moeten de manier waarop we aan Europa bouwen veranderen", aldus Sarkozy voor de televisie.

Zorgen

Hij wees erop dat de burgers zich zorgen maken over Europa en zich afvragen of ze beter beschermd worden door de eigen nationale instanties of de Europese. Sarkozy gaat binnenkort naar Ierland om zichzelf persoonlijk op de hoogte te stellen van de onvrede in dat land over de unie.

De Ieren wezen twee weken het Europese Verdrag van Lissabon af in een referendum.