DEN HAAG - Het aantal dieren in Nederlandse asiels is explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Dierenbescherming die donderdag zijn uitgebracht. Volgens de organisatie gaat het vooral om katten.

Omdat deze dieren nergens staan geregistreerd, is het moeilijk de eigenaren van deze beesten terug te vinden. In 2002 nam het aantal asieldieren met 7 procent toe in vergelijking met 2001. Het is voor het eerst sinds jaren dat het aantal opgenomen beesten stijgt.

Zwerfkatten

In totaal werden er vorig jaar ruim 78.000 honden en katten opgevangen. In 2001 waren dat er nog 73.034. Met name het aantal katten dat in de dierenasielen terechtkomt is aanzienlijk gestegen, van 45.216 in 2001 naar 49.625 in 2002.

Volgens de Dierenbescherming is er een grote toename van het aantal zwerfkatten. In tegenstelling tot weggelopen honden worden deze huisdieren vaak niet meer opgehaald door hun baasjes. Zo wordt procent van de weggelopen honden herenigd met de eigenaar terwijl slechts 12 procent van de katten wordt opgehaald.

"Het feit dat relatief veel meer honden dan katten voorzien zijn van een identificatie als een chip of tatoeage en geregistreerd staan bij een databank, is vermoedelijk de oorzaak van het grote verschil tussen deze percentages", aldus de Dierenbescherming. "Bovendien vermoeden we dat veel mensen met name met katten nonchalant omgaan. Het komt nogal eens voor dat mensen hun kat kwijt willen, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, en het dier buiten zetten of ergens dumpen in het bos."

Asiel

Door bemiddeling van de asiels wist het grootste deel van de opgevangen dieren in 2002 wel een nieuw tehuis te vinden. Bijna 70 procent van de katten en 83 procent van de honden werd herplaatst. Nederland heeft hiermee volgens de Dierenbescherming één van de hoogste plaatsingspercentages ter wereld. "Desondanks maken we ons grote zorgen over de toename van het aantal asieldieren", aldus de organisatie.

"Met name het stijgend aantal katten dat als zwerfdier in het asiel terechtkomt is schrikbarend. Om dit aantal terug te dringen, is het noodzakelijk dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij huisdiereigenaren. Daarom probeert de Dierenbescherming met voorlichting en een campagne mensen bewust te maken van het verantwoord houden van huisdieren."