TILBURG - De stelselmatige bedreiging van politiemensen en gemeentelijke handhavers moet structureel worden aangepakt. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Politie en Wetenschap van de Politieacademie is gedaan.

Voor het eerst zijn de aard, omvang en gevolgen van deze dreigementen in kaart gebracht. Uit een enquête blijkt dat ongeveer 8 procent van de politiemensen en handhavers met herhaalde serieuze bedreiging door dezelfde dader of dadergroep te maken heeft gehad.

Ongeveer een derde van deze groep ondervindt daar nadelige gevolgen van, concluderen de onderzoekers.

Macht

De bedreigers zijn individuele burgers maar ook leden van bepaalde gemeenschappen, criminele groepen of probleemjongeren, meldt het rapport. Zij strijden met de politie om de macht op straat.

Ook is het vaak "een doelbewuste strategie om bepaalde voorrechten, zoals het 'ontlopen' van boetes of met 'met rust' gelaten worden door de overheid", af te dwingen.

Structureel

De onderzoekers van de Universiteit Tilburg pleiten voor een meer structureel beleid en een duidelijke organisatorische aanpak van het probleem.

Volgens hen hebben de betrokkenen en hun leidinggevenden nu te veel de neiging om de dreiging en intimidatie te beschouwen als vervelende incidenten die alleen maar de betrokken functionaris raken.