DEN HAAG - Op het ministerie van Justitie komen nog steeds brieven binnen over asielzoekers die in aanmerking willen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Volgens Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) liggen er inmiddels 5200 van zulke brieven op haar bureau.

Verdonk zei dit woensdag tijdens een kennismakingsdebat met de Tweede Kamer. De brievenstroom kwam half januari op gang, nadat Verdonks voorganger Nawijn had beloofd de 'schrijnende gevallen' te bekijken. Eind maart lagen er 2600 brieven.

Spijt

Ondertussen heeft Nawijn verzuimd de afzenders binnen de gestelde termijn van drie maanden op de hoogte te houden van de procedure. Verdonk gaat dat ook niet meteen doen. "Ik wil wat meer doen dan een briefje sturen met 'het spijt ons'. Misschien kunnen we beter twee weken wachten en dan iets toezeggen."