UTRECHT - Een aantal regionale opleidingencentra (ROC's) dreigt te stoppen met inburgeringscursussen. De MBO-raad, de koepel van de ROC's, heeft dat maandag laten weten.

De centra zijn in financiële problemen gekomen doordat zij veel minder cursisten krijgen dan met de gemeenten is afgesproken. Aanbieders van inburgeringscursussen hebben volgens de MBO-raad vorig jaar daardoor 38 miljoen euro schade opgelopen.

Door de Wet Inburgering zijn de centra hun monopoliepositie op inburgeringscursussen kwijtgeraakt. Naast de ROC's bieden ook commerciële bureaus cursussen aan.

Volgens de MBO-raad zijn er al commerciële aanbieders failliet gegaan. De raad overlegt woensdag met minister Ella Vogelaar (Integratie) en de gemeenten over een oplossing.