DEN HAAG - Minister Kamp van Defensie heeft woensdag in het Srebrenica-debat in de Tweede Kamer een emotionele oproep gedaan voor eerherstel van de militairen die onder Dutchbat hebben gediend in de moslimenclave Srebrenica in Bosnië.

"De onderzoeken van NIOD en de parlementaire enquêtecommissie laten geen andere conclusie dan rehabilitatie voor Dutchbat. Dat is geen heldenverering, maar wel eerherstel voor militairen die onder zeer moeilijke omstandigheden hun uiterste best hebben gedaan", aldus Kamp.

'Meer dan verdiend'

"Ik heb diep respect voor de militairen van Dutchbat 1, 2 en . Ik ben trots op u en hoop dat u in de toekomst kunt rekenen op respect in plaats van misprijzen, op waardering in plaats van onbegrip. Dat heeft u meer dan verdiend", zei de bewindsman over de hoofden van de Kamerleden heen tot de Dutchbat-militairen.

Kamp strekte zijn respect ook uit tot de leiding van Dutchbat-3. Majoor Franken en overste Karremans "verdienen nadrukkelijk respect. Zij hebben zware beproevingen doorstaan. Karremans had een beter lot verdiend dan te worden verketterd. Hij verlaat binnenkort de dienst als kolonel."

Begrip

In een reactie zei toenmalig compagniecommandant J. Groen van Dutchbat heel erg blij te zijn met de uitspraken van Kamp. "Kamp beseft goed wat er in Srebrenica is gebeurd en hoe moeilijk een uitzending kan zijn." Volgens Groen was er bij de oud-Dutchbatters veel behoefte aan lof voor hun inzet en begrip voor hun daden. "Beter laat dan nooit."

De vakbond voor militairen ACOM sluit zich daar bij aan. De bond heeft waardering voor de bewindsman "die het als eerste politicus zonder meer opneemt voor de, vooral ook door de politiek, zo verguisde Dutchbatters."