MAASTRICHT - Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) is tevreden over het vertrouwen dat het kabinet stelt in de werkwijze van het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder gezegd in een reactie op het besluit dat het kabinet vrijdag heeft genomen over embryoselectie.

De werkgroep Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) mag op meer ziektes gaan selecteren dan nu de praktijk is.

Wel gaat een commissie in het azM elk individueel geval toetsen op onder meer de ernst en de aard van de ziekte en de behandelmogelijkheden.

Realiteitszin

Volgens het ziekenhuis "getuigt de opstelling van de regeringspartijen van flexibiliteit en realiteitszin.

Terecht respecteert het kabinet de autonomie van de wensouders bij het maken van keuzes, zo lang die niet in strijd zijn met de professionele verantwoordelijkheid van de hulpverleners."

Het azM onderschrijft de opvatting dat een tweede centrum voor PGD niet noodzakelijk is.

ChristenUnie

Ook in Den Haag overheerst tevredenheid. De ChristenUnie is blij met het besluit van het kabinet over embryoselectie.

Kamerlid Esmé Wiegman is tevreden dat staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) het nu niet alleen maar heeft over uitbreiding van embryoselectie, maar ook over inkadering.

Ze ziet het als winst dat deze techniek niet zomaar bij iedere ziekte wordt toegestaan, maar dat er bij ieder geval bekeken wordt of het mag.

Voorkeur

Wiegman stelt dat embryoselectie niet de voorkeur heeft van haar partij, maar dat de voorstellen van het kabinet wel een belangrijke verbetering zijn vergeleken met de huidige regels.

De ChristenUnie vreesde dat deze zouden leiden tot een steeds bredere toepassing van de techniek.

Voorwaarden

De voorwaarden voor embryoselectie die het kabinet nu vaststelt, sluiten nauw aan bij de huidige manier van werken.

Vrouwen die voorheen in aanmerking kwamen voor deze methode, zullen daar ook in de toekomst gebruik van kunnen maken.

Dat zei staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) vrijdag in een toelichting op het besluit van het kabinet.

PvdA

Bussemakers partij, de PvdA is blij dat de praktijk bij de selectie van embryo's niet teruggedraaid wordt. "Vrouwen weten nu waar ze aan toe zijn", zegt Kamerlid Khadija Arib.

In haar ogen is er geen sprake van dat embryoselectie ingeperkt wordt. De brief die staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, wijkt volgens haar in essentie nauwelijks af van de brief die ze onder druk van de ChristenUnie in moest trekken.

Arib spreekt van een "heel goede, zorgvuldige" brief.

CDA

Alle gedoe over de embryoselectie heeft ook wat opgeleverd. Dat zei Tweede Kamerlid Jan de Vries (CDA) vrijdag.

Hij noemde het een "helder, weloverwogen en zorgvuldig" besluit. Het CDA zal het dan ook vanuit een "constructieve visie" beoordelen. Dinsdag komt de fractie met een definitief oordeel.

Gevoelig

De kwestie ligt nog steeds gevoelig in de fractie. Maar De Vries klinkt voorzichtig positief. Hij benadrukt het belang van het toetsingskader dat het kabinet voorstelt.

Dat is niet alleen gericht op specifieke ziekten, maar stelt ook randvoorwaarden voor eventuele nieuwe medische mogelijkheden. Hij noemt het voorstel "toekomstbestendig".