UTRECHT - In de Utrechtse gemeenteraad zijn vraagtekens gerezen rond de afwikkeling van het trapongeval in augustus 2006. Leefbaar Utrecht wil weten of de gemeente Utrecht de aansprakelijkheid voor het trapongeval formeel juridisch wel of niet heeft erkend.

Dat blijkt uit vragen van de stadspartij aan het Utrechtse college van B en W. Aanleiding voor de vragen is een artikel van letselschadeadvocaat Coen de Koning van Slot-advocaten op de website massaschades.nl.

De Koning behartigt onder meer de belangen van de nabestaanden van de man die als gevolg van het trapongeval overleed. De advocaat stelt in het artikel dat de afwikkeling van de schades niet zo soepel verloopt omdat Utrecht de aansprakelijkheid niet heeft erkend. De gemeente zegde eerder toe de zaken wel soepel af te handelen.

Hinder

Letselschadebureau SAP-advocaten heeft overigens een andere kijk op de zaak. Nicole Bastiaans van dat bureau zegt geen enkele hinder te ondervinden van het feit dat de gemeente de aansprakelijkheid formeel juridisch niet heeft erkend.

Al mijn cliënten hebben voorlopige schadevergoedingen ontvangen. Zeven van de dossiers zijn nog niet afgesloten, omdat de medische eindtoestand van de slachtoffers nog niet vastgesteld kan worden. Bastiaans denkt dat ongeveer de helft van haar zeventien cliënten blijvend letsel zal overhouden aan het trapongeval.