DEN HAAG - De Tweede Kamer is tegen een ondergrondse opslag van kernafval. Daarmee steunt de Kamer staatssecretaris Van Geel (Milieu) in het verzet tegen een voorlopige richtlijn van de Europese Commissie. Dat bleek woensdag tijdens een debat met de bewindsman.

Brussel werkt afdwingbare regels voor de kerncentrales en voor de opslag van het afval dat daar wordt geproduceerd. Met namen in de nieuwe landen van de Europese Unie zijn veel onveilige centrales die een groot risico vormen.

De Kamer voelt niets voor ondergrondse opslag omdat de kosten en de effecten er van nog volstrekt onduidelijk zijn. De eis van de zogeheten terugneembaarheid van het afval weegt daarbij zwaar. Eerder hadden acht provincies al tegen deze mogelijkheid protest aangetekend.

Regeerakkoord

Van Geel zegde toe met een plan van aanpak voor de sluiting van kerncentrale Borssele te komen. In het regeerakkoord heeft de coalitie besloten dat die in 2013 dicht gaat. Volgens het Kamerlid Samsom (PvdA) dreigt de belastingbetaler op te draaien voor het opruimen van het afval als Borssele daarvoor niet nu al geld reserveert.

De bewindsman herhaalde voorstander te zijn van het principe 'de vervuiler betaalt'. Hij wees er tevens op dat de uit de jaren zestig stammende kernenergiewet de overheid bij sluiting van een centrale in een justitieel moeilijk parket kan brengen. Samsom betwijfelde of de staat daarbij een claim van 1 miljard euro aan de broek kan krijgen.

Ramp

Van Geel liet verder weten dat een kleine wijziging in het koelwatersysteem van de kernreactor in Petten een nucleaire ontploffing kan voorkomen. Een forum van deskundigen was in januari tot de slotsom gekomen dat zelfs een volledige breuk in de waterleiding niet tot een explosie zou kunnen leiden. In een intern rapport werd de kans op een ramp geschat op een op tien miljoen.