DEN HAAG - Het jeugdstrafrecht staat het verzamelen en bewaren van DNA-materiaal van minderjarigen niet in de weg. Het verhoogt juist de pakkans.

"De wetenschap dat hun DNA-profiel gedurende een bepaalde termijn wordt bewaard, kan hen er ook van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen'', schrijft de bewindsvrouw in antwoord op vragen van de SP.

De fractie pleit ervoor de DNA-profielen van minderjarigen minder lang te bewaren dan die van volwassenen als er geen sprake is van recidive. Maar Albayrak ziet daartoe geen aanleiding.

Profielen

De DNA-databank voor strafzaken bevat inmiddels zo'n 3000 profielen van minderjarigen. Door verruiming van wetten in 2001 en 2005 kan justitie vaker DNA-materiaal afnemen, zowel van verdachten als van veroordeelde criminelen.

Hierdoor is het totaal aantal profielen in de DNA-databank gestegen tot meer dan 50.000. Het verzamelen van DNA-materiaal helpt volgens onderzoekers vooral in de strijd tegen veelvoorkomende misdrijven, zoals woninginbraken.