DEN HAAG - De ANWB raadt mensen op pleziervaartuigen aan het water aan boord niet als drinkwater te gebruiken. Het water blijkt door bacteriële vervuiling vaak bedorven te zijn.

De waterkampioen van de ANWB doet onderzoek naar de kwaliteit van het drinkwater. Het blad zou in september de resultaten publiceren, maar het water is zo slecht dat de organisatie nu al met een waarschuwing naar buiten komt.

Het water kan volgens de ANWB alleen worden gebruikt, nadat het is gekookt of als er een geschikt conserveringsmiddel voor de watertank wordt gebruikt.

Laboratorium

De Waterkampioen deed eind mei in Gouda en Muiden onderzoek naar het drink- en douchewater aan boord van 28 pleziervaartuigen. Onderzoek in een laboratorium leerde dat op meer dan 70 procent van de boten het water in de tank niet voldeed aan de kwaliteitseisen die aan drinkwater op vaartuigen worden gesteld.

Op meer dan een kwart van de vaartuigen was sprake van bedorven water. Hoewel in de steekproef geen 'officiële' ziekmakende bacteriën zijn aangetroffen, ontraadt de ANWB de watersporters de vloeistof ongekookt te gebruiken.

Eisen

Het is het eerste onderzoek naar de kwaliteit van het drinkwater aan boord van pleziervaartuigen. De eisen die eraan worden gesteld zijn gelijk aan die welke voor drinkwater aan boord van schepen in de beroepsvaart gelden. Die eisen zijn lager dan die waaraan drinkwater uit de kraan op het land moet voldoen.

Hoewel het geen representatieve steekproef betreft, gaat de ANWB ervan uit dat de situatie op de andere ongeveer 250.000 pleziervaartuigen in Nederland niet veel beter is. Op de 28 onderzochte schepen varen ervaren watersporters.