DEN HAAG - Slachtoffers en nabestaanden van de massamoord in Srebrenica hoeven niet te rekenen op een excuusbrief van de Nederlandse regering. "Het aanbieden van excuses is gekoppeld aan het hebben van schuld en die schuld ligt bij de moordenaars, onder wie Mladic en Karadzic."

Dat zei premier Balkenende woensdag tijdens het afrondende debat tussen kabinet en Tweede Kamer over de zo dramatisch verlopen vredesmissie naar de Bosnische enclave. De schuld voor de moord door Bosnische Serven op bijna 8000 moslims in juli 1995 ligt nadrukkelijk niet bij Nederland, stelde Balkenende. "Het kabinet voelt wel de pijn van de slachtoffers, er bestaat een immens gevoel van medeleven", maar van excuses kan geen sprake zijn.

Dutchbat

Balkenende erkende dat "de bevolking van Srebrenica groot onrecht was aangedaan". Maar dat was Nederland niet aan te rekenen. Nederland heeft er nog iets aan proberen te doen, waar andere landen wegbleven, merkte hij op. "Het kabinet is Dutchbat dan ook erkentelijk, de Nederlandse militairen werden ingezet voor een taak die onmogelijk bleek."

De premier erkende wel dat er sprake is geweest van tekortkomingen en een tekortschietende structuur. Maar ook hier wees Balkenende op de tijdgeest van 1993 toen het achteraf gebleken onverantwoorde besluit tot uitzending van Dutchbat werd genomen.

Emotionele verontwaardiging

"Nederland was toen in de greep van emotionele verontwaardiging over de barbaarse situatie in voormalig Joegoslavië. Het was nauwelijks een optie om aan de kant te blijven staan. Regering en Tweede Kamer trokken gelijk op uit een gevoel van idealisme, niet uit uitzenddrang of om Nederland beter op de internationale kaart te zetten. En daar mag je best een beetje trots op zijn," aldus Balkenende.