DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ten onrechte veel onduidelijkheid laten bestaan over de reservering van miljoen euro die de vorige verkeersminister De Boer vorig jaar plots in zijn begroting opnam voor de financiële risico's van de megaprojecten HSL-Zuid en Betuweroute. Dat staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer over dit 'risicomiljard' dat woensdag uitkomt.

Volgens de Rekenkamer was de informatievoorziening "onvolledig en daardoor onvoldoende inzichtelijk". Het ministerie lichtte het bedrag op prinsjesdag bewust niet toe, zodat het bedrijfsleven niet weet waar de overheid risico's verwacht en vervolgens meer geld gaat vragen. Volgens de Rekenkamer kan de Tweede Kamer door die onduidelijkheid haar 'budgetrecht' niet goed uitvoeren.