DEN HAAG - De fracties van de Tweede Kamer hebben minister Kamp van Defensie en minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken overstelpt met vragen over de voorgenomen vredesmissie van Nederland in het zuiden van Irak. De bewindslieden moeten woensdag voor het middaguur de antwoorden klaar hebben op bijna 160 vragen over de missie.

Met de overvloed aan vragen heeft de Kamer aan willen geven ontevreden te zijn met de brief van het kabinet over de missie. In de brief kondigde het kabinet aan 1100 militairen uit te willen zenden voor een stabilisatiemissie in de Iraakse provincie Al Muthanna. VVD-woordvoerder Wilders gaf eerder al aan op basis van de brief geen toestemming voor de uitzending te kunnen geven.

De schriftelijke beantwoording is voor de Tweede Kamer overigens nog niet genoeg. In een donderdag te houden hoorzitting zullen het hoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de chef van de Defensiestaf en de bataljonscommandant van de uit te zenden mariniers achter gesloten deuren nog worden uitgehoord over de risico's van de missie.

Voorafgaande aan dit besloten deel hoort de Kamer in een openbare zitting specialisten uit humanitaire en volkenrechtelijke hoek, onder wie professor Nico Schrijver, hoogleraar internationaal recht aan de VU in Amsterdam. Volgende week woensdag volgt het afrondende debat met de regering over de uitzending die gepland staat voor begin augustus.