AMSTERDAM - Door geldgebrek dreigt een groot tekort aan politieagenten in Nederland. Dekorpsen sturen in 2003 volgens De Telegraaf slechts 1.200 aspirant-agenten naarde opleiding, terwijl ongeveer 2.500 agenten de werkzaamheden staken.

Door de afname van nieuwe politieagenten sluiten vermoedelijk per 1 januari deopleidingsinstituten voor politiemensen (LSOP) in Breda, Leusden en Den Haag."Het is een dramatisch gevolg van het beleid van het kabinet", zegt voorzitterJoop Vogel van de Politievakorganisatie ACP. "Uiteindelijk zal dat leiden totveel minder politie op straat."

Volgens Vogel gaan de komende jaren duizenden politieagenten met pensioenwaardoor het tekort nog verder zal oplopen. Er staan geen opvolgers voor dezeagenten klaar.