AMSTERDAM - Huisartsen mogen het ADHD-geneesmiddel Ritalin niet meer voorschrijven. Ditblijft vanaf 2004 alleen maar voorbehouden aan specialisten. De zorg ismomenteel bezig met het aanpassen van de richtlijnen waardoor de mogelijkhedenvoor het uitgeven van het kalmeringsmiddel door de huisarts flink wordtingeperkt.

Ritalin wordt voorgeschreven aan bijna alle kinderen met de gedragsziekte ADHD.Huisartsen zouden echter ook kinderen waarbij de ziekte niet is vastgesteld hetmiddel geven. Dit zou in driekwart van de kinderen het geval zijn. De gevolgenvoor de gezondheid door het slikken van Ritalin op de lange termijn isnauwelijks bekend. Het gebruik van het medicijn neemt nog steeds toe.

Volgens de nieuwe richtlijnen mag in de toekomst alleen een specialistvaststellen of iemand lijdt aan ADHD. Ondanks dat de wachtlijsten voor eenbezoek aan zo'n specialist kunnen oplopen tot twee jaar mogen huisartsen nietzelf Ritalin voorschrijven, tenzij er echt geen andere mogelijkheid is.

Bij het opstellen van nieuwe richtlijnen zijn onder andere het Trimbosinstituutvoor geestelijke gezondheidszorg en het Nederlands Huisartsen Genootschapingeschakeld.