DEN HAAG - Het aantal wereldbewoners dat is getroffen door een natuurramp lag in 2007 40 procent hoger dan in het jaar ervoor.

Ruim 200 miljoen mensen werd vorig jaar slachtoffer van natuurgeweld. Dat is 1 op de 31 mensen op aarde. Dat staat in het Wereld Rampen Rapport van het Rode Kruis.

Het jaarlijks uitgegeven rapport neemt de hulpverlening bij natuurrampen onder de loep. Het continent Azië werd veruit het meest door natuurrampen getroffen, gevolgd door Afrika en Amerika.

Overstromingen

Overstromingen wereldwijd zorgden voor verreweg de meeste slachtoffers. In de rampenlijst staat deze categorie bovenaan met maar liefst 82 procent van de slachtoffers. De helft van deze getroffenen waren slachtoffer van overstromingen in China in juni en juli 2007.

Klimaat

De meest dodelijke natuurrampen van 2007 hadden allen met het klimaat te maken. De cycloon Sidr, die in november vorig jaar toesloeg in de kustgebieden van Bangladesh, was de meest dodelijke. Door deze cycloon kwamen 4234 mensen om.

Daarnaast werd het land in de zomermaanden geteisterd door overstromingen waarbij meer dan 1400 doden vielen. In totaal werden in 2007 wereldwijd 103 orkanen geteld. In 2006 waren dit er 76.

Schade

In het voorbije jaar werd de wereld getroffen door 405 natuurrampen. De financiële schade die door de rampen werd veroorzaakt lag fors hoger dan in 2006: 41,5 miljard euro in 2007 tegenover 23,7 miljard euro in het jaar ervoor.