DEN HAAG - Het doorsnijden van een rouwstoet moet weer worden verboden. Verkeersminister Camiel Eurlings steunde woensdag in de Tweede Kamer een breed gedragen voorstel in die richting van CDA-fractiewoordvoerder Sander de Rouwe.

Het verbod om een rouwstoet te onderbreken, werd in 1990 afgeschaft omdat het onduidelijk was welke auto's deel uitmaakten van een rouwstoet. Het zou getuigen van respect om een rouwstoet voorrang te verlenen maar ook goed zijn voor de doorstroming, aldus De Rouwe.

Eurlings zegde een onderzoek toe. Hij is echter geen voorstander van een voorrangsregeling. Ook rouwstoeten moeten zich houden aan de regels.

"Bij rood licht of een voorrangsweg moet de eerste rouwauto stoppen. Je wilt niet hebben dat die daar doorrijdt."

Voorrangsregeling

De Rouwe lijkt zich daarin te kunnen vinden, al is een voorrangsregeling volgens hem duidelijker voor andere automobilisten. Hem gaat het vooral om een ongehinderde doorgang van rouwstoeten.

Het geeft onrust als andere auto's zich mengen in de stoet, is zijn redenering. En met een zwart vlaggetje op elke auto is het probleem van herkenbaarheid te verhelpen.

Veiligheid

De discussie in de Kamer draaide vooral om verkeersveiligheid. De CDA-bewindsman legt de laatste hand aan een strategisch plan 2008-2020.

Tot nu toe streeft hij naar 580 verkeersdoden in 2020. "Maximaal 500 doden zou eigenlijk heel mooi zijn", zei Eurlings dit voorjaar.

Ambities

De meeste fracties spoorden hem aan om zijn ambities aan te scherpen en het aantal doden te verminderen tot onder de 500. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is dat mogelijk zelfs als alles bij het oude blijft.

Vorig jaar eiste het verkeer 791 levens. Eurlings zei dat hij ambitieus is, maar wilde niet op de nota vooruitlopen. Het bijsturen moet wel geloofwaardig zijn, zei hij wel.