HILVERSUM - Roel Pieper gaat een klacht indienen tegen depolitie Kennemerland. Dat heeft de voormalig Philips-topmanmaandagavond in het tv-porgramma NOVA gezegd. Pieper vindt dat depolitie niet naar behoren heeft gehandeld toen op 26 mei een manzijn landgoed in Aerdenhout binnendrong. Op 31 mei kwam diezelfdeman opnieuw naar de woning en stak Pieper en zijn vrouw met eenmes.

Mevrouw Pieper werd zaterdagochtend 31 mei op het landgoedKoekoeksduin meerdere keren gestoken door de indringer. Zij raaktelevensgevaarlijk gewond, maar is inmiddels weer thuis. Ook Pieperzelf raakte gewond, maar hij kon na behandeling in het ziekenhuisweer naar huis. De 20-jarige zoon van Pieper wist de verdachte, de-jarige P.T. uit Amsterdam, te overmeesteren. Later bleek dat T.op maandag 26 mei ook al op het landgoed van de familie Pieper isgeweest.

Akkefietje

Pieper zei in NOVA dat de twee agentes die op de 26e waren komenkijken een "ongeïnteresseerde houding" aannamen. "Ze hadden eenhouding van: er is niks gebeurd. Het is maar een akkefietje. Maarwe wisten intussen wel wie de man was, waar hij woonde en wat zijntelefoonnummer was."

Volgens Pieper is met die informatie niets gedaan. Op 6 junibracht de politie Kennemerland een bericht naar buiten waarin zeverklaarde "naar behoren te hebben gehandeld" in deze zaak. Depolitie zei in de verklaring de verwachtingen bij de familie tekunnen begrijpen, vooral door wat er op zaterdag is gebeurd.

"Alles overziende had getracht kunnen worden om met de verdachtein gesprek te komen en hem op zijn gedrag aan te spreken," zo werdin de verklaring gesteld.

Teleurstellend

Pieper noemde maandag de verklaring "teleurstellend". "Wehebben intusen goed samengewerkt met de recherche. En we zijn beziggeweest met het formuleren van een aanklacht tegen de verdachte.Het zal wel moord met voorbedachte rade worden", aldus deex-topman.