LELYSTAD - De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de politiehebben nieuwe maatregelen genomen om het geweld op de Flevolijnterug te brengen. De afgelopen weken zou het geweld jegenspersoneel van de NS zijn verhard op de beruchte spoorlijn tussenLelystad en Weesp. Dat staat in een brief van de NS aan het personeel op deFlevolijn.

Om het geweld de kop in te drukken, zijn vanaf maandagop de stations Weesp en Almere Centrum meerdere politiemensenaanwezig. De politie zorgt er verder voor dat verdachten zo langmogelijk worden vastgehouden. Op station Almere is 's nachts nogmaar één ingang open, net als in Lelystad en Weesp.

De Flevolijn staat bekend als een van de onveiligste vanNederland. In april spraken de NS, de betrokken gemeenten en depolitie af om maatregelen te nemen die de overlast beperken. Sindsdie tijd zijn al verscheidene verdachten opgepakt. De maatregelendie maandag zijn ingegaan, komen bovenop dit convenant en zijn ineerste instantie voor twee maanden.