DEN BOSCH - Veertien instellingen en organisaties in DenBosch hebben besloten gezamenlijk het huiselijk geweld te gaanaanpakken. Vrijdag tekenen ze een convenant "'s Hertogenbosch zegtnee tegen huiselijk geweld". Daarin staan afspraken om zowel deslachtoffers als de daders de meest adequate hulp te bieden.

Huiselijk geweld is in Nederland de meest voorkomende vorm vangeweld. Den Bosch heeft bewust gekozen voor een integrale aanpak,aldus een woordvoerster van de gemeente. De kans op succes bij debestrijding en het voorkomen van huiselijk geweld is dan hetgrootst, denken de samenwerkende organisaties.

Het project besteedt veel aandacht aan de begeleiding van dedaders. "De slachtoffers zijn daarmee het meeste gebaat. Immers,als er geen daders meer zijn, is er ook geen geweld", aldus dewoordvoerster.

Bossche politieagenten zijn extra getraind om goed te reagerenbij huiselijk geweld.