DEN HAAG - Gebrek aan respect en solidariteit. Dat zijn momenteel de meest genoemde problemen in Nederland. En bijna twee op de drie Nederlanders vindt dat het met het land meer de verkeerde dan de goede kant op gaat.

Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het donderdag verschenen kwartaalbericht over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Volgens de studie vindt een grote meerderheid dat er nog altijd veel mensen bereid zijn een ander te helpen, maar durft nog geen kwart van de bevolking iemand op straat aan te spreken op onbehoorlijk gedrag.

Politie

Een op de vijf (21 procent) van de genoemde problemen betreffen respect en solidariteit. Andere veel genoemde vraagstukken liggen in de sfeer van politiek en bestuur (18 procent), immigratie en integratie (11 procent) en inkomen en economie (10 procent).

Vooral lager opgeleiden vonden dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Over de hele bevolking was 64 procent die mening toegedaan.

Gelukkig mens

Verder blijkt uit de studie, uitgevoerd door SCP-onderzoekers Paul Dekker en Eefje Steenvoorden, dat een grote meerderheid van de bevolking (82 procent) zich beschouwt als een gelukkig mens.

Ze geven hun leven een hoog cijfer (7,4 tot 7,7), de samenleving krijgt een lager cijfer (6,2), terwijl 'de politiek in Den Haag' een onvoldoende (5,1) krijgt.

Veilig

De overgrote meerderheid van de Nederlanders (84 procent) voelt zich in het dagelijks leven veilig om te doen en te zeggen wat hij wil.

Daarentegen voelt nog geen kwart (23 procent) van de bevolking zich kennelijk veilig genoeg om iemand op straat te wijzen op onbehoorlijk gedrag. De overige Nederlanders zijn bang voor agressieve reacties.