HILVERSUM - Het aantal inschrijvingen voor kinderdagverblijven in Nederland is sterk gedaald. Dat stelt Humanitas, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland. Veel ouders zouden hun kroost van de centra halen, omdat ze de hoge kosten voor de opvang niet meer kunnen dragen.

Volgens Humanitas-directeur A. Hol zijn de ellenlange wachtlijsten voor kinderopvang, waarvan tot voor kort sprake was, volledig opgelost. Dat zei ze zondagochtend in het IKON-radioprogramma De Andere Wereld van Zondagmorgen.

Stichting Kinderopvang Humanitas verzorgt de opvang van meer dan .000 kinderen. Sinds het begin van haar activiteiten in 1988 exploiteert ze zowel kindercentra voor hele en halve dagopvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor naschoolse opvang. De stichting is een zelfstandige werkeenheid van Humanitas, de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

CAO

Volgens Hol is de vraag naar de opvang nog erg groot, maar zien ouders hiervan door de hoge kosten af. "Dit is een gevolg van de huidige recessie waarin het aantal arbeidsplaatsen afneemt en ontslagen vallen", aldus de directeur. "Daarnaast zien we dat kinderopvang niet langer aan de orde komt bij CAO-besprekingen.

Erger nog, daar waar in de CAO was geregeld dat werkgevers zouden meebetalen aan kinderopvang, wordt nu op dit onderdeel bezuinigd. Dit zorgt bij veel ouders voor een substantiële stijging van de eigen bijdrage."

Sluiten

Humanitas had tot voor kort plannen om de faciliteiten voor kinderopvang uit te breiden, maar overweegt nu verblijven te sluiten. "Als de zaken zich doorzetten zoals ze nu zijn, zullen wij vanaf september in bepaalde gebieden tot sluiting moeten overgaan", aldus Hol. "Waar tot voor kort de vraag onuitputtelijk was, zien we nu niet alleen de wachtlijsten verdwijnen, maar zelfs de bezetting dalen."

Dertienduizend

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) meent dat de werkgevers meer verantwoordelijkheid voor de opvang moeten dragen. "De financiële bijdragen die de werkgevers hieraan leveren en nu vrijwillig zijn, moeten verplicht worden gesteld", aldus een woordvoerder. "Als iedereen hier evenredig aan bijdraagt, kunnen de bijdragen laag worden gehouden." Een fulltime plaats in een kinderdagverblijf voor kinderen tussen de nul en vier jaar kost volgens de vereniging jaarlijks 13.000 euro.

BOinK vreest dat steeds meer ouders hun toevlucht nemen tot het 'grijze circuit' om de kosten voor de opvang te drukken. "De kinderen worden dan achtergelaten bij oppasadresjes waar mensen zwart worden uitbetaald", aldus de woordvoerder. "Buiten het feit dat het toezicht op dit circuit ontbreekt, loopt de staat hierdoor inkomsten mis. Dat is zowel voor de ouders als voor de overheid een onwenselijke situatie."