DUBLIN/PARIJS - In verreweg de meeste Ierse kiesdistricten is donderdag tegen de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon gestemd.

Dat meldt de Ierse omroep RTE.

Van de kiezers stemde 54 procent tegen en 46 procent voor het verdrag dat de EU vanaf 2009 democratischer moest maken en soepeler moest laten functioneren.

Crisis

Een Iers nee zou een nieuwe crisis betekenen voor de slepende pogingen de instituten van de unie een steviger juridische basis en meer gezag en slagvaardigheid te geven.

Het verdrag kan pas in werking treden als alle 27 lidstaten de afspraken hebben geratificeerd.

Rome

Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van het Verdrag van Rome, dat in 2005 als zogenoemde Europese grondwet werd verworpen in referenda in Nederland en Frankrijk.

Om nieuwe diepe crisis te bezweren zou de EU een juridische regeling met Ierland moeten treffen, suggereerde de Franse minister van Europese Zaken Jean-Pierre Jouyet vrijdag alvast.

Politiek

Alle grote Ierse politieke partijen hebben zich uitgesproken voor toetreding tot het verdrag. Maar veel Ieren staan achterdochtig tegenover Brussel.

Ze vrezen om verschillende redenen de omarming van deze aangepaste versie van de eerder gesneuvelde 'Europese grondwet'.

Nederland

Nederland is teleurgesteld in de Ierse afwijzing van het nieuwe Europese Verdrag van Lissabon, maar gaat zelf door met de ratificatie van het verdrag.

Premier Jan Peter Balkenende liet dit vrijdag weten. "Het Ierse nee betekent niet dat wij en andere lidstaten zouden moeten stoppen met het goedkeuringsproces."

Na de Tweede Kamer volgt binnenkort de behandeling in de Eerste Kamer. "Er is geen reden om het wetsvoorstel in te trekken", aldus de premier.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer nam het wijzigingsverdrag op 5 juni aan en de Eerste Kamer wil de behandeling nog voor het zomerreces afronden, waarna het geratificeerd wordt met plaatsing in het Staatsblad.

Het Verdrag van Lissabon moet de EU slagvaardiger en transparanter maken. Het werd in december in Portugal ondertekend door de 27 regeringsleiders maar moet in elke lidstaat geratificeerd worden voordat het op 1 januari 2009 in werking kan treden.

Vertraging

Balkenende wilde niet zeggen of er vertraging optreedt nu de Ieren tegen zijn. Alles hangt volgens hem af van wat de premier van Ierland met de uitslag gaat doen.

Inmiddels hebben al achttien landen het verdrag aanvaard. Hongarije deed dat in december als eerste en Estland, Finland en Griekenland woensdag als laatste.

Referendum

Ierland is het enige land dat een referendum houdt over het nieuwe verdrag. Bij het vorige verdrag, de Europese Grondwet, deden meerdere landen dat.

De inwoners van Frankrijk en Nederland verwierpen het in 2005 waarna een nieuw verdrag moest worden gemaakt.