AMSTERDAM - Het aantal meldingen van antisemitische incidenten in Nederland is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Het geregistreerde aantal steeg met 140 procent naar 337, aldus het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in haar jaarverslag.

"Net als vorig jaar is een belangrijk deel van de incidenten veroorzaakt door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Dit gebeurt op steeds jongere leeftijd, blijkens de klachten die het CIDI kreeg over de problemen die joodse kinderen van medeleerlingen ondervinden op scholen", adus het CIDI in haar verslag. Vooral als jood herkenbare personen worden het slachtoffer van scheldpartijen en bedreigingen met geweld.

Versterken dialoog

Om het antisemitisme krachtiger te bestrijden stelt het CIDI een betere implementatie van de antiracismewetgeving door politie en justitie voor: "een actievere stellingname van politiek en overheid tegen alle uitlatingen van antisemitisme, het versterken van de dialoog tussen Arabische groeperingen en joodse organisaties in Nederland en een internationale aanpak van grensoverschrijdend antisemitisme en racisme".