DEN HAAG - De stakingen in het streekvervoer lijken hun langste tijd te hebben gehad. De vakbonden begonnen donderdagavond aan onderhandelingen met de werkgevers. "Wat mij betreft gaan we een cao afsluiten", aldus bestuurder Janny Koppens van FNV Bondgenoten.

Ze toonde zich tevreden na afloop van een spoeddebat in de Tweede Kamer. Volgens haar is er een goede kans dat er zaterdag weer normaal wordt gereden. CNV-onderhandelaar Wyb Kusters bespeurde een positieve grondhouding in het parlement.

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) zegde in de Kamer geen geld toe, maar wil wel gaan praten met de provincies.

Injectie

De provincies spelen als contractpartijen van de streekvervoerders een sleutelrol. Over een eenmalige financiële injectie van 21 miljoen euro, zoals de PvdA suggereerde, wilde ze geen harde toezeggingen doen.

Op termijn zit er misschien wel een hogere rijksbijdrage in het vat voor het streekvervoer, dat de afgelopen jaren werd getroffen door bezuinigingen. Huizinga kondigde een onderzoek naar de omvang van de bijdrage aan. Dit jaar gaat het om 1,7 miljard euro, geld dat wordt doorgesluisd naar provincies.

Hoopvol

Directeur Anne Hettinga van vervoerder Arriva was echter erg teleurgesteld dat het kabinet noch de Kamer zich wilde vastleggen op investeringsbedragen. Hij was voor het debat hoopvol gestemd, maar noemde de afloop onthutsend.

Op aandringen van de Kamer, die een motie van de SP en GroenLinks omarmde, beloofde Huizinga binnen een week te komen met afspraken met de provincies. Zij hoopt dat dit gebaar zal leiden tot "een beter gesternte en klimaat" en zal leiden tot het opschorten van de acties.

Volgens de bewindsvrouw is het echter niet alleen een kwestie van geld. Zij wees op de verscheidenheid aan contracten in het streekvervoer.

Verantwoordelijkheid

Een oplossing vinden voor het cao-conflict vindt Huizinga niet haar verantwoordelijkheid.

Vorige week zei oud-PvdA-minister Klaas de Vries, die een analyse maakte van het conflict, juist dat de overheid wel de regie moest nemen. SP'er Emile Roemer, die Huizinga ook zo'n rol toedichtte, toonde zich na het debat content.

Rode diesel

PvdA-minister Wouter Bos (Financiën) flankeerde Huizinga in het debat. De coalitiepartijen hadden hem opgetrommeld. Bos sloot compensatie voor de stijgende brandstofprijzen voor het goederenvervoer uit. Goedkopere 'rode diesel' is verder volgens Europese regels alleen toegestaan voor het spoorvervoer en de landbouw.

Bos kreeg nog vragen over partijgenote Lia Roefs, vervoerspecialist in de fractie, die in het debat vraagtekens plaatste bij de verhoging van de dieselaccijns per 1 juli. D66'er Boris van der Ham noemde haar fijntjes "spijtoptant". "Daar neem ik kennis van. De maatregel gaat per 1 juli in", reageerde Bos.