DEN HAAG - De politie gaat proberen te achterhalen welke kinderen een grote kans lopen crimineel te worden. Snel ingrijpen en de juiste hulpverlening moeten vervolgens voorkomen dat deze kinderen daadwerkelijk een criminele carrière opbouwen.

Met een landelijk systeem wil de politie gaan signaleren wie de risicokinderen zijn. De politie houdt daartoe bij met welke kinderen contact is geweest.

Vervolgens wordt gekeken of die kinderen probleemgedrag vertonen, zoals spijbelen of agressie, en naar hun thuissituatie. De combinatie van die informatie levert een beeld op van het risico dat een kind loopt op het verkeerde pad te komen.

Contact

Slechts een kleine groep van alle kinderen tot en met 12 jaar die in contact komt met de politie, belandt later in de criminaliteit. Maar deze groep is wel verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de jeugdcriminaliteit.

Drie politiekorpsen in Gelderland hebben een systeem ontwikkeld om de risicokinderen eruit te pikken. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft vastgesteld dat het een betrouwbare aanpak is.

Landelijk

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft daarom besloten de methode dit najaar landelijk in te voeren. Ze stelt daarvoor 270.000 euro beschikbaar. Eind 2009 zullen alle politiekorpsen met het systeem werken.