DUBLIN/BRUSSEL - De ogen van de Europese Unie zijn gericht op Ierland, dat donderdag over de toekomst van de unie beslist. De Ieren geven in een referendum hun mening over het nieuwe verdrag van de unie.

Hoewel zij nog geen 1 procent van de bevolking van de EU vertegenwoordigen, kunnen zij met een nee de overeenkomst voor de hele EU tegenhouden.

Volgens de laatste opiniepeilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders. Een derde van de Ieren gaf aan het nog niet te weten.

Alternatief

Aan de vooravond van het Ierse referendum stemden nog meerdere landen in met het zogeheten Verdrag van Lissabon, dat bedoeld is als alternatief voor een Europese grondwet. Het parlement van Estland ging bijna unaniem akkoord.

Het hervormingsverdrag voor de sterk uitgebreide Europese Unie werd kort daarvoor ook door een grote meerderheid van de Finse volksvertegenwoordiging goedgekeurd.

Instituten

Ierland is de enige lidstaat die een referendum houdt. Een Iers nee zou een nieuwe crisis betekenen voor de slepende pogingen de instituten van de inmiddels 490 miljoen mensen tellende unie een stevige juridische basis en meer gezag te geven.

Het verdrag kan pas in kracht treden als alle 27 lidstaten van de EU de afspraken hebben geratificeerd. Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van het Verdrag van Rome, dat in 2005 als zogenoemde Europese grondwet werd verworpen in referenda in Nederland en Frankrijk.

De Ierse premier Brian Cowen heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat de kiezers met het verdrag instemmen. Hij zei dat er beslist niet meer aan het verdrag hoeft te worden gesleuteld.

Verstand

De drie grootste Ierse partijen wierven begin deze week voor het eerst gemeenschappelijk voor een 'ja'. Fianna Fáil, Fine Gael en Labour riepen burgers op met hun verstand te kiezen. De drie partijen vertegenwoordigen 80 procent van de kiezers.

Veel Ieren staan echter achterdochtig tegenover de EU-regelneven in Brussel. Ze vrezen om uiteenlopende redenen de omarming van wat de 'opgeleukte versie van de gesneuvelde grondwet' wordt genoemd. Tegenstanders vinden veel afspraken antidemocratisch.

Goedkeuring

Het Griekse parlement heeft woensdagavond laat het Europese Verdrag van Lissabon geratificeerd. Eerder woensdag stemde de parlementen van Finland en Estland in met het Lissabon-verdrag.