DEN HAAG - De NAVO moet een actieplan opstellen dat het mogelijk maakt om in te grijpen tegen piraterij in niet-territoriale wateren. Dat stelde Tweede Kamerlid Ronald Kortenhorst (CDA) woensdag in de Kamer.

Hij wil dat minister Eimert van Middelkoop (Defensie) daar tijdens de NAVO-vergadering in Brussel de komende dagen voor pleit. Ook de VVD is daar een voorstander van.

Hoewel het onderwerp in Brussel op de agenda staat, wilde Van Middelkoop de verwachtingen niet te hoog laten oplopen. "Je moet de NAVO niet overvragen", zei hij.

Vlag

Volgens Van Middelkoop ligt de verantwoordelijkheid voor gekaapte schepen altijd eerst bij het land waarvan de vlag op het schip gevoerd wordt. Rederijen stellen militair ingrijpen niet altijd op prijs, zei hij.

Desondanks vinden CDA en VVD dat de NAVO het mogelijk moet maken voor schepen om in te grijpen als dit volgens de regels kan en het nodig en wenselijk is.

Van Middelkoop verwees verder naar zijn collega van Verkeer en Waterstaat. Die werkt aan een draaiboek waarin staat hoe Nederlandse schepen met piraterij moeten omgaan.

Agenda

Piraterij staat sinds eind mei weer op de politieke agenda in Den Haag. Toen werd het schip MV Amiya Scan van de Nederlandse rederij Reider Shipping gekaapt voor de kust van Somalië.

Volgens een woordvoerder van Reider Shipping is nooit verzocht om hulp van het Nederlandse marineschip de Hr. Ms. Evertsen, omdat de rederij geen heil ziet in militair ingrijpen. "Wij zoeken een vreedzame oplossing." De rederij heeft dagelijks contact met het schip.

Volgens de woordvoerder maken alle negen bemanningsleden het goed, maar heeft het schip wel te maken met slecht weer.

Positief

Overigens had de Hr. Ms. Evertsen ook niet kunnen optreden, omdat het schip vier dagen varen van de MV Amiya Scan was verwijderd. Was dat niet zo geweest, dan had Nederland op humanitaire gronden positief kunnen reageren op een verzoek om in te grijpen.

Dat verzoek had dan wel moeten komen van betrokken partijen. In dit geval waren dat het land onder vlag waarvan het schip vaart (Antigua en Barbuda), de landen waar de bemanning vandaan kwam (Rusland en de Filipijnen) en de kuststaat (Somalië).